นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวใน URSA (Personal Data) หากไม่ถูกต้องติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาทันที
If the Personal Data incorrect ,Please contact the Records Office immediately.